CONSULTING

consulting

Pomáháme růst k úspěchu

Přímá poradenská a konzultační činnost je v českém školství stále nepříliš používaná forma pomoci. Společenské, ekonomické i další změny však stále více nutí management škol přehodnotit stávající praxi a začít hledat jiné strategie a koncepce, které povedou k úspěchu. Nabízíme školám a jejich managementu novou formu pomoci.

Účinnější, modernější a hlavně vycházející ze skutečné praxe a zkušeností - tím pádem lépe zacílenou a celkově efektivnější.

Nabídka konzultační a poradenské činnosti

Change Management

Řízení změny - Přicházíme s novinkou, s naším originálním know – how. S návodem na to jak zavádět opravdu účinné a potřebné změny ve vaší organizaci a životě.

Více informací najdete ZDE.

MODERNÍ TECHNOLOGIE

Moderní technologie

Moderní technologie jako urychlovač pozitivních změn

Moderní technologie ve výuce a ve školství obecně jsou nejen v současné době módní záležitostí, ale jsou skutečně stále více využívané. To znamená, že zasahují a budou stále více zasahovat do výuky a procesu vzdělávání. O to více bude důležité, aby školy uměly tyto moderní technologie nejen správně vybírat, ale hlavně je optimálně implementovat do vzdělávacího procesu i do svých systémů. O úspěšnosti škol bude stále více rozhodovat nikoliv to co mají, ale to, co s tím skutečně umí udělat.

Nabídka modulů a služeb souvisejících s moderními technologiemi

OBCHODNÍ ČINNOST

Obchodní činnost

Produkty a služby, které můžete potřebovat

Nabízíme produkty i služby, které vám pomohou dosahovat vašich cílů. Naše zaměření je sice specifické, ale o to lépe tyto oblasti známe a tím můžeme nejen nabídnout co potřebujete, ale hlavně bezplatně poradit a tak pomoci dosáhnout vašich cílů.

Nabídka obchodní činnosti

LEKTORSKÁ ČINNOST

Lektorská činnost

Přednášíme, učíme, předáváme informace a zkušenosti

Připravili jsme nabídku školení, seminářů i přednášek, která reaguje na skutečné potřeby našich zákazníků a partnerů. Umíme je přizpůsobit vašim aktuálním potřebám a požadavkům. Současně vždy přinášíme něco nového a odlišného. Jiný úhel pohledu. Něco co bude pro vás důležité, co vás zvýhodní před ostatními a současně posune skutečně vpřed.

Nabídka lektorské činnosti

PUBLIKAČNÍ ČINNOST

Publikační činnost

Máme bohatou publikační činnost.

V nejrůznějších odborných časopisech, webech i dalších mediích publikujeme odborné články, které souvisí s naší činností. Chceme se podělit s odbornou i laickou veřejností o důležité novinky i zásadní informace, o nejnovější poznatky v oboru i o příklady dobré praxe. Věříme, že to čtenáři ocení.

Nabídka publikační činnosti