Hlavní stránka » Nabízíme » Aktuální semináře a akce » Akreditovaná školení pro školy a vedení škol

Akreditovaná školení pro školy a vedení škol

Nabídka akreditovaných školení a seminářů pro školy a školská zařízení

 1. Rozvoj manažerských dovedností pro ředitele škol
 2. Optimální komunikace a spolupráce mezi školou a rodinou
 3. Třídní učitel jako lídr
 4. Identifikace, podpora a rozvoj nadání ne školách
 5. Leadership ve škole – moderní formy vedení učitelských týmů a skupin
 6. Marketing a PR moderní školy
 7. Jak vybudovat pozitivní a růstové klima ve škole
 8. Mentoring pro učitelské týmy 2 (56hodin)
 9. Mentoring pro učitelské týmy 3 (80 hodin)
 10. Mentoring – vedení motivačního rozhovoru (8 hodin)
 11. Mentoring pro učitelské týmy 1 (16 hodin)

 

Rozvoj manažerských dovedností pro ředitele škol

Zaměřeno na moderní marketing, leadership, Public Relation, ale i systémové řízení školy a nastavovaní nových koncepcí, strategií a koncepčních změn na škole. Součástí je i Krizový management a Change management upravený pro školy. Role a osobnost ředitele jako manažera, lídra i pedagoga.

Optimální komunikace a spolupráce mezi školou a rodinou

Seminář je zaměřen na nastavení na nové přístupy a způsoby komunikace s rodiči. Zabýváme se typologií rodičů a odlišnými způsoby spolupráce a komunikace. Dotkneme se i problémů a konfliktů mezi školou a rodinou, systémem komunikace včetně jasného nastavení pravidel a předcházení nedorozumění. Preferujeme iniciativní přístup školy zaměřený na skutečně účinné a funkční kroky a nástroje.

Třídní učitel jako lídr

Role a významná pozice třídního učitele v oblasti zkvalitňování výuky a vztahů ve třídě a škole. Konkrétní role a činnosti TU pro optimální nastavení. Zavádění změn ve škole a konkrétní nástroje TU (třídnické hodiny, řešení problémů atp.…). Třídní učitel je klíčová postava ve škole – ukážeme, jak efektivně je vést, koordinovat a využívat v dosahování nastavených cílů.

Identifikace, podpora a rozvoj nadání ne školách

Seminář na podporu a rozvoj nadaných žáků na školách. Aspekty výuky a práce s nadanými, identifikace i celkový rozvoj. Nastavení systému na škole – podpora nadání (inkluzivní model nebo výběrový model). Jednotlivé formy podpory a jejich silné a slabé stránky (příklady z praxe). Rozvoj různých typů nadaní (Gardnerovský model vícečetné inteligence). Současné výzkumy a podpora osobnostní stránky nadaných.

Leadership ve škole – moderní formy vedení učitelských týmů a skupin

Vedení učitelského týmu patří k nejnáročnějším a nejkritičtějším dovednostem každého ředitele školy nebo vedoucího pracovníka. Ukážeme optimální formy vedení a řízení učitelských týmů, ale i tvorbu podporujícího klimatu v něm. Vysvětlíme nové kontrolní systémy a jak se vypořádat s nedůslednými jedinci. Speciální část je věnována dynamice skupin v různých situacích a případné nástroje, jak zvládat problémové nebo neetické zaměstnance. Na druhé straně popíšeme i jak využívat a podporovat klíčové pracovníky a jejich schopnosti.

Marketing a PR moderní školy

Moderní školský marketing ve světle současných trendů a podmínek. Problematika klientského přístupu a očekávání rodičů. Prezentace školy a jejích výsledků na veřejnosti. Zásady Public Relation ve školství. Jak správně psát tiskové správy a komunikovat s medii. Součástí jsou i formy spolupráce rodina – škola.  

Jak vybudovat pozitivní a růstové klima ve škole

Budování klimatu na úrovni žák-žák, učitel – žák a rodina – škola. Tvorba celkového pozitivního, podporujícího a růstového klima ve škole. Zákonitosti, principy a nástroje, jak jej vybudovat a udržet. Konkrétní návody, aktivity a příklady z praxe ukazují optimální cestu pro každou školu.  

 Mentoring pro učitelské týmy 2 (56hodin)

Mentoring a mentorská podpora pro učitelské týmy. Využití interních juniorních mentorů ve škole, v jejím rozvoji a při dosahování cílů. Lepší využití a rozvoj lidského potenciálu ve skupině. Základy, metody a konkrétní práce mentora.

Mentoring pro učitelské týmy 3 (80 hodin)

Podrobnější a intenzivnější forma seminářů zaměřených na mentoring. Je možné více a specificky zaměřit na předem domluvenou a specifickou oblast školy, výuky a rozvoje lidských zdrojů. Mentoring a mentorská podpora pro učitelské týmy. Využití interních juniorních mentorů ve škole, v jejím rozvoji a při dosahování cílů. Lepší využití a rozvoj lidského potenciálu ve skupině. Základy, metody a konkrétní práce mentora.

 Mentoring – vedení motivačního rozhovoru (8 hodin)

Speciálně zaměřený a cílený seminář mentoringu, který má za cíl rozvoj dovedností zejména vedoucích a pedagogických pracovníků v oblasti rozvoje svých týmů. Motivační rozhovor jako forma dlouhodobého a cílené rozvoje jednotlivce, skupiny i školy jako celku. Seminář obsahuje jednotlivé konkrétní metody, nástroje a zásady práce při takto vedeném rozhovoru a nácvik jejich vybraných forem a simulace nejčastějších situací nebo problémů z praxe.

Mentoring pro učitelské týmy 1 (16 hodin)

Naopak zkrácenější a úžeji zaměřená forma seminářů mentoringu pro školy. Zpravidla na předem vybrané téma, oblast, specifickou stránku školy. Mentoring a mentorská podpora pro učitelské týmy. Využití interních juniorních mentorů ve škole, v jejím rozvoji a při dosahování cílů. Lepší využití a rozvoj lidského potenciálu ve skupině. Základy, metody a konkrétní práce mentora.

 

Poznámky:

 • Každý seminář lze upravit obsahově na dílčí potřeby každé školy.
 • U mentoringu lze aplikovat jak na celý tým, tak jen na vybranou skupinu nebo nabízíme speciální servis a nabídku jen pro vedení školy – osobní mentoring v oblasti řízení a rozvoje školy.
 • Jednotlivé semináře upravujeme dle konkrétního typu školy – respektujeme specifika školy.