Hlavní stránka » Nabízíme » Lektorská činnost » Budujeme důvěru a spolupráci mezi školou a rodinou

Budujeme důvěru a spolupráci mezi školou a rodinou

V současné době pro úspěšnou školu platí nejen to, jak dobře a kvalitně učí a vzdělává své žáky, ale i to, jak efektivně komunikuje a spolupracuje s rodiči svých žáků. Současně výzkumy ukazují, že právě kvalita spolupráce s rodinou pozitivně ovlivňuje jak výchovné, tak vzdělávací výsledky žáka. V neposlední řadě dobrá spolupráce eliminuje nebo alespoň snižuje množství a závažnost problémů a konfliktních situací mezi školou a rodinou. Vybudovat kvalitní, důvěryhodnou spolupráci je dlouhodobý, nesnadný a náročný proces. Avšak jeho vybudování se dlouhodobě oboustranně vyplácí.

Co produkt dělá

 • Pomůžeme vám vybudovat dlouhodobou na respektu a důvěře postavenou komunikaci a spolupráci mezi rodinou a školou
 • Ukážeme zákonitosti a principy, které se vyplácí znát a na nich stavět
 • Pomůžeme nastavit komunikační systém včetně jeho kontroly a rozvoje
 • Ukážeme modelové situace a jejich řešení
 • Popíšeme zásady, které je nutné dodržovat a ctít pro úspěšné dosažení záměru
 • Na konkrétních příkladech ukážeme správnou a vhodnou argumentaci a formu komunikace.

 

V čem se odlišuje

 • Nabízíme trochu jiný pohled na problematiku komunikace a spolupráce s rodiči
 • Cílíme na skutečně zásadní a důležité příčiny a tím pádem nabízíme skutečně vhodná a užitečná řešení
 • Především pomáháme vytvořit a nastavit optimální formu a sytém spolupráce a komunikace s rodiči
 • Pomáháme škole nastavit systémy tak, že aktivita a iniciativa zůstává škole, ale přesto se daří zapojit a získat rodiče
 • Opíráme se o příklady a řešení z praxe, demonstrujeme naše řešení na konkrétních situacích a modelech
 • Maximální zacílení na praktičnost, využitelnost a reálnost. Žádné prázdné fráze, idealistické názory, ale skutečné příčiny a konkrétní řešení

Komu je určen

 • Vedení škol včetně rozšířeného vedení, tedy širšího týmu
 • Celým učitelským týmům a to na všech typech škol včetně škol mateřských (upravený model pro MŠ, malotřídní ZŠ apod.)

Co obsahuje/ ukázka

 • Zákonitosti, principy, nejnovější poznatky a výzkumy z dané oblasti
 • Nástroje a popisy očekávání rodičů a jejich rozhodovaní a motivační modely
 • Typologie rodičů a jejich odlišnost v přístupech a tedy i odlišnosti v přístupech k nim
 • Modelové situace a příběhy z praxe, jejich rozbor, řešení a přenos do praxe
 • Zásady optimální komunikace a spolupráce – popis, nastavení, začlenění do systému
 • Vzorové dokumenty a koncepty pro inspiraci a pomoc

Rozsah/ další údaje jako cena…

KOMUNIKACE S RODIČI, SPOLUPRÁCE MEZI RODINOU A ŠKOLOU

Pro vedení škol včetně rozšířeného vedení, tedy širšího týmu, celým učitelským týmům – a to na všech typech škol, včetně škol mateřských (upravený model pro MŠ, malotřídní ZŠ apod.) 

10.března, Praha, hotel Baroko, Tomsova 11/13 | 108 00 Praha 10 – Malešice

23.dubna, Praha, hotel Baroko, Tomsova 11/13 | 108 00 Praha 10 – Malešice