CONSULTING

Pomáháme růst k úspěchu
Přímá poradenská a konzultační činnost je v českém školství stále nepříliš používaná forma pomoci. Společenské, ekonomické i další změny však stále více nutí management škol přehodnotit stávající praxi a začít hledat jiné strategie a koncepce, které povedou k úspěchu.
Nabízíme školám a jejich managementu novou formu pomoci. Účinnější, modernější a hlavně vycházející ze skutečné praxe a zkušeností – tím pádem lépe zacílenou a celkově efektivnější.