Hlavní stránka » Články » Colsulting » Expertní a mentorská pomoc pro management škol

Expertní a mentorská pomoc pro management škol

Nabízíme školám kombinaci expertní poradenské, lektorské i mentorské pomoci. Jedná se o zcela individuální servis, kde na míru, podle skutečných podmínek pomůžeme s řešením rozvoje školy, se strategickými rozvojovými kroky nebo s řešením palčivých problémů. Jedná se o velmi účinný model, vyzkoušený na konkrétních případech.

Komu je určen

 • Vedení škol, která si uvědomují výhody externí pomoci
 • Zřizovatelům škol, kteří chtějí účinně podpořit své školy a zařízení

Co si odnesete

 • Odbornou zkušenou pomoc a podporu v nelehkých situacích a poměrech.
 • Vypracovanou podrobnou zprávu – analýzu stavu včetně konkrétních navržených řešení a realizačních kroků – strategický plán rozvoje, který můžete dále využít směrem ke zřizovatelům, ČŠI apod.
 • Sdílené zkušenosti ze stovek jiných případů a realizací, tím se vyhnete problémům, které za vás udělali jiní.
 • Dostanete optimální řešení pro sebe a svoji školu. I zde jsou k dispozici zkušenosti z jiných kazuistik, ale současně vše bude upraveno na specifické podmínky vaší školy.
 • Díky kombinaci mentoringu a expertní činnosti dostanete optimální konstelaci potřebné pomoci. Současně se nejedná o vnucené cizí řešení, ale o vaše řešení, ke kterému se společně dobereme, respektující veškerá vaše specifika a možnosti.

Co obsahuje/ ukázka

Ukázka částí nebo často realizovaných zakázek

 • Analýza procesů ve škole, jednotlivé oblasti, jejich silné stránky a potenciál, omezení a příčiny problémů + návrhy řešení
 • Často pro ředitele utvrzení se v tom, že zamýšlené, ale odkládané kroky (nutná opatření) jsou skutečně nezbytné. Vedení škol se utvrzuje v tom, že jeho analýza je správná a cílem je dodat odvahu i prvotní impulz ke změně
 • Konkrétní a cílená rada a pomoc s konkrétním problémem a s přihlédnutím ke specifické situaci té dané školy – respektování zvláštností i obvyklostí typických pro danou školu
 • Proškolení, seminář pro učitelský sbor (někdy pro rodiče) pro vysvětlení a popsání zákonitostí systémů a procesů ve škole – prezentace z jiného úhlu pohledu, v nových souvislostech, s důrazem na příčinu a následek – kauzalita
 • Pomoc najít své optimální řešení i způsob realizace na konkrétní situaci, problém nebo potřebu
 • Pomoc s prvními realizačními kroky při zavádění změny ve škole, v týmech, v systému školy apod.
 • Pomoc a analýza zaměřená na prevenci – odstranění chyb, nežádoucích následků a dopadů pokud možno předem, předcházení krizí

 V čem se odlišujeme

V této nabídce vycházíme z bohaté praxe, která ukazuje, že kvalitní, účinná a hlavně včasná pomoc z vnějšku pomáhá efektivně řešit často i dlouhodobé nebo vleklé problémy. Jindy může naopak pomoci najít optimální řešení pro další rozvoj, udělat strategické rozhodnutí či realizaci, které následně povede k úspěchu. Také se ukazuje, že role ředitele je mnohdy nevděčná v tom, že určité informace a snahy jsou podřízenými brány tendenčně a účelově. Často nezávislá externí pomoc pomůže překonat vnitřní bariéry nebo vleklé problémy. Ačkoliv v praxi dosud není tento model vysoce individuální podpory příliš znám, tak si jej už vyzkoušeli někteří ředitelé a poznali jeho výhody.

Rozsah, cena, další údaje

Rozsah a četnost se odvíjí od konkrétní zakázky a potřeby.

Cena 1000,-Kč / hodina. U skupin a kolektivů možno dohodnout individuální podmínky a ceny.

V případě zájmu nás prosím kontaktujte:    hubatka@hubatkaconsulting.cz      tel: 773 100 766