Hlavní stránka » Články » Colsulting » Jak (u)řídit svoji sborovnu – otevřený seminář pro ředitele

Jak (u)řídit svoji sborovnu – otevřený seminář pro ředitele

Anotace

Veškerých výsledků a cílů se ve škole dosahuje přes lidský potenciál, proto je systematické a správné vedení lidí a týmů – leadership – klíčovým a zásadním faktorem kvalitního managementu školy. Ti nejlepší ředitelé jsou nejen dobrými lídry, ale současně tuto dovednost systematicky pěstují u sebe i u svých spolupracovníků. Naše nabídka je zaměřena na současné trendy v leadershipu s přihlédnutím na školská specifika a možnosti.

Seminář se zabývá rovněž náročnými a problémovými situacemi spojenými s vedením lidí. Ne vždy vše jde hladce a krizové situace se pak stávají prubířskými kameny dobrého lídra. Dobrá příprava a strategie na řešení takových situací jsou pak dvojnásob třeba.

 V neposlední řadě vás seznámíme s konkrétními a v praxi ověřenými návody, nápady a osvědčenými modely a řešeními z praxe.

Komu je určen

 • Progresivním ředitelům, kteří si uvědomují význam správného vedení. Neustále se v něm zdokonalují a své zkušenosti konfrontují s novými trendy a poznatky tohoto oboru.
 • Začínajícím a novým ředitelům, kterým by seminář mohl být přínosný a dával jim vhodné návody do počátku.
 • Zřizovatelům, na které mnohdy také doléhají problémy uvnitř pedagogických sborů škol, které zřizují. Seminář jim může pomoci se lépe orientovat v této problematice, v rizicích a v možných řešeních, která jsou vhodná a reálná.
 • Učitelům, kteří uvažují nebo se ucházejí o místa ředitele, připravují se na konkurzy a připravují své koncepce rozvoje škol.

Co si odnesete

 • Užitečné, praktické a pro vás využitelné poznatky z oblasti leadershipu – dynamika skupin, kmenová kultura, strategie jednotlivých skupin a jejich projevy v praxi.
 • Konkrétní postupy na nejčastější situace vyzkoušené v praxi, včetně návodu, jak je optimálně přizpůsobit vašim konkrétním podmínkám
 • Možnost konzultovat vaši specifickou situaci nebo problém
 • Rady a doporučení, jak optimalizovat vztahy a klimata ve vašich kolektivech včetně způsobů vaší aktivní účasti
 • Nápady a návody, jak nejlépe využít potenciál vašich pedagogů a jak je vést a rozvíjet
 • Jak vybírat a vést spolupracovníky v rozšířeném vedení, jak optimalizovat systémy a nástroje vedení
 • Řadu typických příkladů z praxe – můžete se poučit z chyb i úspěchu druhých

Co obsahuje/ ukázka

Ukázka modulů tvořících obsah a strukturu školení

 • Zákonitosti, principy a univerzálně platná pravidla pro úspěšné vedení lidí. Co se skutečně děje, vyplácí a co funguje a co jsou jen pověry a líbivá klišé
 • Nejnovější výzkumy, poznatky z tohoto oboru, které budou užitečné i pro vás
 • Základní klimata ve vašich týmech, jejich znaky a jak je můžete ovlivnit a případně měnit požadovaným směrem
 • Schopnost rozpoznat a odlišit co je a co není možné, zejména v současné školské legislativě a praxi. I když víme, jaké je nejlepší řešení, ještě neznamená, že je lze realizovat a jak z toho ven
 • Konfliktní lidé, situace a následné důsledky – krizový management
 • Případové studie – konkrétní příběhy a příklady z praxe škol jako poučení a nástroj správného vyhodnocení a následného dobrého řešení
 • V případě zájmu možnost analýzy vaší specifické situace – pomůžeme najít a doporučit optimální řešení

V čem se odlišuje

Obsah školení i struktura je odlišná od běžných školení tohoto typu a zaměření. Maximálně se zaměřujeme na tři zásadní oblasti:

 1. Univerzálně platné zákonitosti a principy, které nutně platí i ve školství a jejich prezentace tak říkajíc „bez obalu“
 2. Na praktické ukázky, řešení a případy z praxe – inspirace, rady, návody
 3. Na rozbor a analýzu případových studií z každodenní praxe a z nich odvození pro konkrétní užitečné řešení dané školy, včetně přihlédnutí k jejich specifikům a potřebám.

Rozsah, cena, další údaje

25.března, Ostrava, BEST WESTERN Hotel Vista, Kpt. Vajdy 3046/2, Ostrava- Zábřeh

7.dubna, Praha, ZŠ a MŠ Chelčického 43/2614, Praha 3

6.května, Hradec Králové, hotel Alessandria, tř. SNP 733/2

Cena semináře: 1900,- Kč včetně DPH.

Seminář je akreditován MŠMT v rámci DVPP.

Počet osob je kapacitně omezen.

Součástí semináře je občerstvení.

Objednávky prosím zasílejte na uvedené kontakty:

na tel. čísle +420 608 851 312 paní Mgr. Lenka Hubatková, hubatkova@hubatkaconsulting.cznebo Mgr. Miloslav Hubatka hubatka@hubatkaconsulting.cz