Hlavní stránka » Nabízíme » Lektorská činnost » Jak vybudovat pozitivní a růstové klima ve vaší škole

Jak vybudovat pozitivní a růstové klima ve vaší škole

Vybudování dobrých vztahů a celkového příznivého klimatu podporujícího spolupráci, vzájemnou podporu, ale i respekt a důvěru je výzva a nelehký úkol pro každého lídra. Každý, kdo se o to pokusil, ví, že je to náročná a dlouhodobá práce. My vám tímto můžeme dát nejen účinný, ale i vyzkoušený nástroj jak svoji cestu k tomuto cíli nejen zrychlit, ale i zjednodušit.

Co produkt dělá

 • Ukazuje jak vybudovat správné růstové klima ve vaší třídě, škole
 • Nastavuje 3 zákony a 16 pravidel pro tvorbu systému a hodnot v kolektivech
 • Učí jak nastavit tvorbu a udržitelnost optimálních klimat v kolektivu
 • Funguje i jako prevence šikany a nežádoucích jevů na úrovni skupiny i jednotlivce
 • Podporuje osobní růst každého člena týmu i skupiny jako celku
 • Podporuje tvorba správných návyků a postojů
 • Obsahuje i implementační systém a konkrétní návody a nápady z praxe
 • Dále obsahuje a nabízí úspěšné příklady a kazuistiky z praxe

V čem se odlišuje

Především jde o jedinečný a autorský systém vybudovaný na základě osobních zkušeností a potřeb přímo ze školy a z každodenní praxe. Systém vznikal a průběžně byl vylepšován a upravován po několik let a reaguje tak na současné požadavky i možnosti škol. Navíc je úspěšně prezentován a v praxi realizován na desítkách škol v ČR. V neposlední řadě systém umožňuje a počítá s odlišnostmi a specifiky každé školy, každého sboru. Současně dává prostor pro individuální a osobité pojetí pro každého učitele, tak jak to bude vyhovovat nejen jemu samotnému, ale i jeho třídě.

Systém aktivně mění a vylepšuje vztahy uvnitř kolektivů učitelů i jednotlivých tříd a to současně. Můžeme tak říci že komplexně působí na celou školu. Navíc obsahuje implementační proces a systém zavádění včetně databáze nápadů a v praxi osvědčených nástrojů pro úspěšné zavedení do každodenní praxe a života školy.

Komu je určen

 • Vedení škol, které chce změnit anebo vylepšit celkové klima ve škole
 • Třídní učitelé a celé kolektivy, které chtějí zlepšit nebo vybudovat pozitivní a růstové klima ve své třídě a celkově ve škole
 • Třídním učitelům, kteří se chtějí stát opravdovými lídry a cíleně budovat vhodná pozitivní klimata ve své třídě.
 • Výchovní poradci, speciální pedagogové, metodici prevence, kteří se spolupodílejí na tvorbě a prevenci chování a vztahů v žákovských kolektivech
 • V upravené a přizpůsobené podobě nabízíme i verzi pro mateřské školy

Rozsah/ další údaje jako cena…

Cena 1 700,-Kč/ účastníka otevřených seminářů

7 200,- kč za skupinu nebo celý kolektiv. U skupin a kolektivů možno dohodnout individuální podmínky a ceny.

Plný rozsah školení je 5 hodin.

V ceně jsou pracovní materiály, občerstvení.

V případě zájmu zašlete svoji objednávku na adresu: hubatka@hubatkaconsulting.cz