Hlavní stránka » Nabízíme » Aktuální semináře a akce » Jak vytvořit podmínky pro úspěšné zavádění změn ve vaší firmě

Jak vytvořit podmínky pro úspěšné zavádění změn ve vaší firmě

Podle časopisu The Economist je „schopnost zavádět a řídit změny“ klíčovou a nejdůležitější profesní schopností a vlastností vysokých manažerů (CEO).  V dnešní době však můžeme říci, že je neméně důležitá pro všechny stupně řízení a všechny typy firem a organizací. Turbulentní doba je rychlá a neodpouští chyby. Nejen selhání, ale i zaváhání nebo zpoždění při realizaci změny může nést fatální následky pro organizaci, pro manažera, ale i pro jeho tým. Kvalita přípravy se odráží v konečném výsledku. Proto by součástí přípravy i realizace měla být i psychologická příprava v podobě nastavení a zavedení vhodného klimatu příznivého pro zavedení a udržení změn. Lidský faktor totiž bývá zásadní a může dosažení cíle podpořit, ale i zhatit. V našem semináři pro vedoucí pracovníky i pro členy týmů vám ukážeme jak na to.

Co produkt dělá a v čem se odlišuje

 • Tvoří podporující a růstové klima pro optimalizaci procesu změny ve vaší firmě nebo kolektivu
 • Cílí na počáteční příčiny a klíčové faktory. Popisuje zásadní principy a zákonitosti na úrovni lidského faktoru, které vstupují do procesu rozhodování a následné realizace. Současně ukazuje jak tyto zákonitosti ovlivnit, mapovat a využívat ve svůj prospěch a prospěch vytýčeného cíle
 • Zaměřuje se opravdu podstatné. Ukážeme dva imperativy, bez kterých nedosáhnete potřebného klimatu a tudíž ani uspokojivého výsledku. Oba imperativy nejen podrobně rozebereme, ale hlavně vám ukážeme jak jich dosáhnout a nastavit ve vašem týmu
 • Dává konkrétní nástroje, pravidla a metody, bez kterých se neobejdete. Ukážeme jak je nastavit, využívat. Na konkrétních příkladech z praxe ukážeme nejčastější chyby, ale také dáme příklady dobré praxe.
 • Přináší originalitu. Naše nabídka není kompilací cizích nápadů a řešení, ale vycházíme z vlastní praxe a z osobních zkušeností svých i našich klientů. Ovšem také spolupracujeme s dalšími odborníky a experty z příbuzných oblastí a jejich znalostí a výzkumů využíváme k neustále inovaci a vylepšení.

Komu je určen

 • Manažerům vyššího a středního managementu zodpovědných za zavádění a udržení změn ve firmě.
 • Ředitelům organizací nebo institucí, kteří rovněž mají za cíl nastavení a zavedení změn
 • Nižšímu managementu a členům týmů, kterých se změny dotýkají a kteří se na nich podílejí a participují – jsou realizátory
 • Členům správních rad a zřizovatelům, kteří chtějí lépe proniknout do dané problematiky a využít ji v procesu plánování nebo přípravy změny

Co obsahuje/ ukázka

 • Algoritmus změny – jeho složky, vzájemná podmíněnost a nezbytnost naplnění pro úspěšné dosažení
 • Nastavení optimálního klimatu pro změnu – podmínky, složky a jejich provázanost, správnost posloupnosti tvorby a udržitelnost
 • Psychologickou podmíněnost změny – vnitřní obavy, strach ze změny a jak jim čelit
 • Dva imperativy, bez kterých se neobejdete. Návody jak se tvoří, jak je dosáhnout a jak o ně pečovat a využívat v procesu nastavení a realizace změny
 • 16 pravidel využitelných pro tvorbu optimálního klimatu a podporujících vztahů v kolektivu
 • Ukázky, kazuistiky a příklady z praxe úspěšných i nevhodných modelů a způsobů realizace
 • Modelové situace, které zpravidla mohou nastat a návody vhodných způsobů řešení
 • Přizpůsobení vašemu oboru, specifikům vaší organizace či situace

Rozsah/ další udaje jako cena…

Plný rozsah školení je min. 7 hodin. Lze upravit dle potřeby zákazníka, tedy případně zkrátit, nebo naopak se více zaměřit na dílčí oblast a aspekty a jejich využití.

Cena 1 700,-Kč/ účastníka, nebo 9000,-Kč na celý kolektiv. U skupin a kolektivů možno dohodnout individuální podmínky a ceny.