Hlavní stránka » Nabízíme » Aktuální semináře a akce » Série manažersko – právních seminářů pro školy

Série manažersko – právních seminářů pro školy

TŘI témata seminářůDVA úhly pohledu – JEDNO integrující řešení

 Pro koho jsou semináře určeny:

 • Ředitelé škol a školských zařízení,
 • Zástupci ředitele a rozšířené vedení,
 • Budoucí ředitelé připravující se na konkurzy
 • Zástupci zřizovatelů, kteří mají ve své gesci školství
 • Třídní učitelé a učitelé všech stupňů škol

Co je obsahem seminářů:

 • Rozbor problémových a konfliktních situací z pohledu manažera a právníka
 • Kazuistiky z praxe (projev a dopad na školu)
 • Řešení na úrovni řízení i práva – konkrétní kroky a opatření, formální náležitosti
 • Spojení optimálních organizačních a legislativních kroků
 • Maximální zaměření na skutečnou praxi

Téma semináře – Leadership:

 • Pracovní poměry – chyby při jejich uzavírání a na co si dát pozor při jejich průběhu (lékařské prohlídky, čerpání dovolené, zvyšování kvalifikace, odpovědnost, cestovní příkazy)
 • Ukončení pracovněprávních vztahů – dohoda, výpověď a vše co s tím souvisí
 • Problémoví zaměstnanci – jednání s nimi, manažerské nástroje a postupy při řešení právních kroků.
 • Motivace a rozvoj týmu, zvyšování angažovanosti, tvorba pozitivního klimatu
 • Dynamika skupin, osvědčené metody manažera a jak je konkrétně nasazovat na určité skupiny nebo typy zaměstnanců
 • Kontrolní a hospitační činnost – tradiční i nové formy. Jejich vzájemné doplňování a využití v konkrétních situacích

 Téma semináře – Rodiče a škola:

 • Nejčastější zdroje problémů. Typologie rodičů a vhodné strategie v přístupu k nim. Nastavení vnitřních systémů ve škole
 • Komunikace mezi školou a rodinou – formy komunikace, které vedou ke spolupráci a důvěře
 • Stížnosti a petice rodičů (a jiných osob). Postup, reakce a náležitosti jejich šetření
 • Dotazy veřejnosti v rámci zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím – postup, náležitosti a řešení dané problematiky
 • Konflikty na úrovni učitel – dítě/žák/student. Prezentace problému veřejnosti. Kázeňská opatření
 • Problémové situace. Agrese ze strany dětí a jejich rodičů. Povinnosti a práva subjektů podílejících se na výchově (rodiče, škola, orgán sociálně právní ochrany dětí, orgány činné v trestním řízení)
 • Kvalita výuky, konflikty kolem klasifikace, psaní domácích úloh a přípravy na školu

Téma semináře – Třídní učitel:

 • Právní odpovědnost školy a učitele při výuce a při realizaci školních akcí
 • Bezpečnost a ochrana žáka – povinnosti a práva pedagoga
 • Ochrana a odpovědnost pedagoga v legislativě (pomluvy, nahrávky, nadávky, vyhrožování, útoky)
 • Moderace vztahů ve třídě, role třídního učitele, postavení TU v aktivním rozvoji jeho třídy
 • Význam a nové efektivní podoby třídnických hodin
 • Nastavení třídních pravidel a klimatu ve třídě – procesy a dynamika skupin
 • Formy a projevy šikany či nevhodného chování ve třídách – jak je včas identifikovat a účinně jim předcházet
 • Kyberšikana, moderní technologie, sociální sítě a jejich dopady na školu a chování

 

Termín, téma a místo konání semináře vždy 9:00 – 15:00:

17.09.2019 Leadership, Brno, Centrum Kaštanová

25.09.2019 Leadership, Praha, TownHotel Astra

09.10.2019 Leadership, Ostrava, Best Western Hotel Vista

10.10.2019 Leadership, Olomouc, Bea Centrum

06.11.2019 Leadership, Liberec, Hotel Petra

20.11.2019 Leadership, Tábor, Hotel-Relax

28.11.2019 Leadership, Uherské Hradiště, Golf resort Jezera

04.12.2019 Leadership, Hradec Králové, Hotel Alessandria

16.01.2020 Rodiče a škola, Praha, TownHotel Astra

03.02.2020 Rodiče a škola, Brno, Centrum Kaštanová

26.02.2020 Rodiče a škola, Olomouc, Bea Centrum

05.03.2020 Rodiče a škola, Karlovy Vary, Lafonte

12.03.2020 Rodiče a škola, České Budějovice, DfK Group

01.04.2020 Rodiče a škola, Ostrava, Best Western Hotel Vista

06.04.2020 Třídní učitel, Praha, TownHotel Astra

16.04.2020 XXXXX, Pardubice, Hotel Euro

28.04.2020 Rodiče a škola, Luhačovice, Hotel Vega

29.04.2020 Třídní učitel, Brno, Centrum Kaštanová

09.06.2020 Leadership, Praha, TownHotel Astra

Profily lektorů:

Mgr. Ladislav Dvořák

Praxe:

2006 – dosud        vlastní právní praxe

2006 – dosud        externí právník NIDV Praha

2001–2005          Krajský úřad – právník OŠMS

2000–2001           Okresní úřad – právník odboru školství

1995–2000           Školský úřad – vedoucí kontrolně právního odd.

Odborné znalosti, certifikáty:

Odborný lektor pro:

NIDV Praha, VISK Praha, KVIC Nový Jičín, CCV Pardubice, VYS EDU Vysočina

 

Mgr. Miloslav Hubatka

Praxe:

2014 – dosud       odborný konzultant, lektor, mentor

2004–2014           ZŠ a MŠ JUDr. Josefa Mareše, Znojmo, ředitel školy

1996-2004           ZŠ Loucká Znojmo, zástupce ředitele

1993-1996           ZŠ Loucká Znojmo, učitel

 Odborné znalosti, certifikáty:

 • Člen Asociace mentoringu ve vzdělávání
 • Certifikovaný trenér I a II (2015)
 • Certifikovaný Mentor (2015)
 • Mentoring, lektorování v projektech výzvy 51
 • ICT mentor v projektech MŠMT
 • Lektorování ředitelů škol ve funkčním studiu
 • Spolutvorba a lektorování dvou modulů pro ČŠI ČR – Kompetence III.
 • Krajský metodik podpory nadaných pro JmK a člen expertního týmu NUV pro podporu nadaných žáků na školách.
 • Talentový výcvik na praktické využití Strengthsfinder 2.0 Gallup

 

Cena semináře: 2900,- Kč včetně DPH.

Seminář je akreditován MŠMT v rámci DVPP.

Počet osob je kapacitně omezen.

Součástí ceny semináře je coffee break i oběd.

 Storno poplatek

Vámi podaná přihláška na seminář se stává smluvně závaznou. V případě, že se semináře nezúčastníte, bude Vám účtován storno poplatek ve výši 100 % ceny semináře. Účast náhradní osoby je možná!

Bližší info Vám poskytnou:

na tel. čísle +420 774 681 020 paní Jana Dvořáková, dvorakova@kancelardhs.cz

nebo

na tel. čísle +420 608 851 312 paní Mgr. Lenka Hubatková, hubatkova@hubatkaconsulting.cz

 

Přihlášky zasílejte na výše uvedené emaily.