Hlavní stránka » Nabízíme » Aktuální semináře a akce » Manažersko – právní seminář pro ředitele škol

Manažersko – právní seminář pro ředitele škol

2+2+2+1

DVA aspekty řešení problémů – manažerský a právní, DVA experti se zkušenostmi z praxe, DVA úhly pohledu, ale JEDNO řešení integrující oba aspekty.

Pro koho je seminář určen:

 • Ředitelé škol a školských zařízení,
 • Zástupci ředitele a rozšířené vedení,
 • Budoucí ředitelé připravující se na konkurzy

Co je obsahem semináře:

 • Rozbor nejčastějších problémových a konfliktních situací z pohledu manažera a právníka
 • Kazuistiky z praxe (projev a dopad na škole)
 • Aspekty (kritické body, které je třeba řešit)
 • Řešení na úrovni řízení i práva – konkrétní kroky a opatření, formální náležitosti
 • Spojení optimálních organizačních a legislativních kroků
 • Maximální zaměření na reálnost a skutečnou praxi

Témata a okruhy semináře:

 • Uzavírání prac. poměrů – chyby a nedostatky při uzavírání pracovněprávních vztahů
 • Výpověď zaměstnanci – dohodou, nadbytečnost, neplnění prac. povinností a vše co s tím souvisí. Problémoví zaměstnanci a jednání a komunikace s nimi, předávání výpovědí, zrušení prac. poměrů ve zkušební době (včetně DPP, DPČ)
 • Stížnosti rodičů (a jiných osob). Postup, reakce, náležitosti. Oprávněnost a neoprávněnost stížnosti a reakce školy
 • Konflikty na úrovni učitel – dítě/žák/student. Chování, vzájemné osočování, zviditelňování a prezentace problému na veřejnosti a reakce na ně. Kázeňská a jiná opatření na úrovni školy
 • Každodenní praxe a problémové situace, případy, kdy se veškerá uplatněná pedagogická výchovná opatření vůči dětem míjejí účinkem, agrese ze strany dětí nebo jejich rodičů, povinnosti a práva subjektů podílejících se na výchově dětí a mládeže (rodiče, škola, orgán sociálně právní ochrany dětí, orgány činné v trestním řízení) ve školské oblasti
 • Možnosti ochrany osobnosti pedagoga ve smyslu platné legislativy (pomluvy, nahrávka jeho výkladu, nepravdivé nařčení, nebezpečné vyhrožování, vydírání apod.), možností řešení problémů souvisejících s problematikou rizik spojených s odpovědností pedagoga
 • Kvalita výuky, očekávání rodičů, konflikty kolem klasifikace, psaní domácích úloh a přípravy na školu

 

Profily lektorů:

 Mgr. Ladislav Dvořák

Praxe:

2006 – dosud        vlastní právní praxe

2006 – dosud        externí právník NIDV Praha

2001–2005          Krajský úřad – právník

2000–2001          Okresní úřad – právník

1995–2000          Školský úřad – kontrolně právní odd.

 

Odborné znalosti, certifikáty:

Odborný lektor pro:

NIDV Praha, VISK Praha, KVIC Nový Jičín, CCV Pardubice, VYS EDU

 

Mgr. Miloslav Hubatka

Praxe:

2014 – dosud       odborný konzultant, lektor, mentor

2004–2014           ZŠ a MŠ JUDr. Josefa Mareše, Znojmo, ředitel školy

1996-2004           ZŠ Loucká Znojmo, zástupce ředitele

1993-1996           ZŠ Loucká Znojmo, učitel

Odborné znalosti, certifikáty:

 • Člen Asociace mentoringu ve vzdělávání
 • Certifikovaný trenér I a II (2015)
 • Certifikovaný Mentor (2015)
 • Mentoring, lektorování v projektech výzvy 51
 • ICT mentor v projektech MŠMT
 • Lektorování ředitelů škol ve funkčním studiu
 • Spolutvorba a lektorování dvou modulů pro ČŠI ČR – Kompetence III.
 • Krajský metodik podpory nadaných pro JmK a člen expertního týmu NUV pro podporu nadaných žáků na školách.

 

Cena semináře: 2900,- Kč

Seminář je akreditován MŠMT v rámci DVPP

Součástí ceny semináře je coffee break i oběd.

 Místo:

Praha – 13. května  2019, 9:00 – 16:00,  TownHotel ASTRA, Mukařovská 1740/22, Praha 10

Plzeň – 15. května  2019, 9:00 – 16:00,  HOTEL VICTORIA s.r.o. Borská 19, Plzeň  – 

 

 

 

Počet osob je omezen. Přihláška na seminář se stává závaznou jejím přijetím a v případě neúčasti na semináři je klientovi účtován poplatek ve výši 100 % ceny. Účast náhradní osoby je možná po domluvě.

Bližší info na telefonním čísle: +420 774 681 020

Přihlášky zasílejte na email: dvorakova@kancelardhs.cz