Hlavní stránka » Články » Colsulting » Nabídka externí pomoci pro vedení školy.

Nabídka externí pomoci pro vedení školy.

Trápí vás neodbytný pocit, že se vaše škola jaksi přestala vyvíjet? Přešlapuje na místě? Narazili jste na pomyslný strop a chodíte v kruhu? Nedaří se změnit nebo zavést potřebné změny, pootočit kormidlo do nových vod, takže se neustále trápíte se stále stejnými problémy a obtížemi? V jaké oblasti tyto obtíže jsou? Jsou to vztahy mezi lidmi? Problémy s rodiči? Problémy v systému školy, vaše konkurence nebo se dokonce nedaří posunout kvalitu výuky někam dále? Může toho být relativně mnohem více a někdy ani nemusíme pravou příčinu ihned zaznamenat.

To vše jsou přirozené a běžné důsledky doby i změn, se kterými se školy dnes a denně potýkají. Neznamená to, že by vedení školy bylo nekvalitní-  naopak. Už jen to, že tento text čtete, svědčí o opaku. Osvícené vedení škol si to nejen uvědomuje, ale chce-  a tím pádem i může něco změnit. Chce to však i odvahu a otevřenost pustit se do určitých změn, protože se stejnými a starými přístupy nové věci neuděláte.

Protože zavést změnu a nastavit nové systémy není záležitost ani snadná ani krátkodobá, nabízíme službu expertní pomoci, která má několik realizačních fází a která pomůže vedení školy zmapovat situaci, provést nová nastavení a hlavně – uvést je postupně do praxe a tím dosáhnout potřebné změny.

Pokud bychom měli celý proces k něčemu připodobnit, tak asi k pořadu Ano, šéfe! Kde šéfkuchař Zdeněk Pohlreich přichází na zakázku do konkrétní restaurace, provádí analýzu stavu, pomůže najít klíčové kritické body a oblasti, v nichž je nutné nastavit a provést změny. Poradí nutné a zásadní kroky a pomáhá uvést změny do každodenní praxe. Následně po nějakém čase opět přijede znovu prověřit a zkontrolovat,, zda došlo k potřebnému posunu. Náš proces je v mnohém podobný, ovšem  díky mentoringu i poradenské činnosti  můžeme více pomáhat právě v tom zásadním – v procesu přerodu a zavádění změny.

Ačkoliv by mohlo z uvedeného textu vypadat, že je to snadné, ba banální, tak bohužel opak je pravdou. Jde často o relativně dlouhodobý a někdy bolestný přerod. Praxe současně ukazuje, že právě nezávislá pomoc zvenčí může být v mnoha aspektech nebo situacích užitečnější než změna tzv. „zevnitř“. A to hned z několika důvodů. Ten první je, že i když vedení má jasnou vizi a představu o požadované změně, tak je jeho nejbližším okolím nepřijímána, brána tendenčně, účelově a tím pádem je od počátku blokována. Druhý nejčastější důvod je, že i když si vedení uvědomuje naléhavost změny, nemá úplně jasno, jaké konkrétní kroky je třeba udělat, ale hlavně v jakém pořadí a v kterých oblastech dříve a kde později, aby se to opravdu vyplácelo a bylo funkční. I zde umíme velmi přesně analyzovat a následně pomoci. V neposlední řadě bývá problém i v malé zkušenosti s potřebnými změnami i realizačními kroky. Jednak se školy, resp. jejich vedení, do podobných situací dostávají poprvé (dopad společenských, legislativních i jiných změn), ale také ne vždy si školy samy přesně mohou poradit, protože specifika dané školy jsou natolik originální, že univerzální recept nejenže nepomáhá, ba může i věci více komplikovat.

Na to vše je však ze strany vedení školy třeba jedna věc –  určitá odvaha i sebereflexe si tyto skutečnosti přiznat, ale i umět se přenést přes fakt, že účinná pomoc i rada může přijít zvenku. Naše pomoc se opírá dílem o vlastní zkušenosti a praxi, nikoliv prázdnou teorii, ale také o zkušenosti a příklady dobré praxe našich klientů.

Pokud si přejete bližší a konkrétní informace, prosím neváhejte nás kontaktovat a můžeme nejen zaslat další podrobnosti a údaje o systému a postupu realizace, ale samozřejmě můžeme provést osobní pohovor, udělat „ochutnávku“ našich služeb, abyste měli jistotu nejen o kvalitě, ale hlavně o užitečnosti a účinnosti nabízené služby.

 

Mgr. Miloslav Hubatka

Hubatka Consulting

hubatka@hubatkaconsulting.cz

+420 773 100 766

www.hubatkaconsulting.cz

pentagram_uspech_skoly