Hlavní stránka » Nabízíme » Consulting » Nabídka nejčastějších služeb a úkonů z oblasti poradenství směrem ke školskému trhu

Nabídka nejčastějších služeb a úkonů z oblasti poradenství směrem ke školskému trhu

 

Ve svém portfoliu služeb nabízím níže uvedené činnosti. Jde o nejčastěji využívané nebo uplatněné vzhledem ke svým zákazníkům.

Zpravidla se jedná o poradenství spojené s moderními technologiemi nebo speciálními produkty a službami cílenými na školský trh. Ten je  v některých svých aspektech velmi specifický a jeho znalost je výhodou, kterou mohu nabídnout.

 • Posouzení uplatnění produktu nebo služby na školském trhu
 • Analýza a zpracování silných, slabých stránek produktů a služby + návrh kompenzace, způsobu prezentace
 • Způsob implementace na trh a forma nabídky školám a školským zařízením
 • Forma a postupné kroky propagace a zavádění na trh
 • Formy prezentace a nabídky školám a šk.zařízením (konference, roadshow, odborné weby, časopisy…)
 • Proškolování a instruktáž pro školy a učitele
 • Kontrola textů, nabídek a jejich korekce směrem ke specifikám trhu
 • Tvorba textů, článků a recenzí na konkrétní produkty a služby
 • Tvorba dotazníků, NPS Score a šetření směrem ke školám
 • Tvorba dotazníků, NPS Score a šetření směrem k rodičům a šk.veřejnosti
 • Zpracování analýz využití a efektivity daných produktů a služeb