Hlavní stránka » Nabízíme » Lektorská činnost » Vzdělávací programy školení, semináře a workshopy pro školy a učitele

Vzdělávací programy školení, semináře a workshopy pro školy a učitele

Zde uvádíme výčet vybraných a nejčastějších seminářů a školení a workshopů pro učitele a školy.

Každé téma se skládá z dílčích modulů, proto vám můžeme nabídnout konfiguraci a úpravu šitou na míru právě vám a vaší škole. Prosím neváhejte nás kontaktovat, rádi vám vysvětlíme, doporučíme nebo poradíme optimální výběr tématu a obsahu přesně pro vás.

 • Myšlenkové mapy ve výuce a ve škole – MM jako metoda výuky, využití s moderními technologiemi, MM pro práci s dětmi s SPU a nebo nadanými … více ZDE
 • Myšlenkové mapy v řízení školy – seminář zaměřený na učitele a vedení školy, MM v práci TU, vedení školy i učitelů pro řízení a plánování výuky, projekty…
 • Marketing a PR školy – čím a jak tvořit úspěšný marketink a PR školy, správné zacílení a jak jej najít, jak efektivně tvořit PR školy a jak jej využívat…
 • Tvoříme úspěšnou školu – tvorba účinné koncepce a zaměření školy, vlajková loď naší nabídky, tvorba účinné strategie školy vycházející z potenciálu a silných stránek školy. Na co se zaměřit a proč, jak nastavit systémy a procesy vedoucí k požadovaným, cílům příklady z praxe…
 • Leadership ve škole – efektivní vedení týmů a kolektivů ve škole, metody a způsoby efektivního řízení týmů, vlastnosti skutečného lídra, zvládání problémových situací a mnoho dalšího…
 • Zavádění změn a nových trendů ve škole – jak vést týmy, jak nastavit systémy a procesy, aby se projekt, požadovaná změna projevila a hlavně … podařilo se ji dlouhodobě udržet a rozvíjet…
 • Třídní učitel jak lídr – TU jako hybatel a hlavní iniciátor mnoha změn ve výuce a ve škole. Způsoby jak jej vést a využívat, metody jeho práce a využití, ukážeme nejnovější výzkumy i dobré příklady z praxe správného zapojení.
 • Projektové vyučování ve škole – typy projektů, fáze, příprava a realizace, výhody a ukázky úspěšných projektů a jejich využití ve výuce, projekty, klíčové kompetence a ŠVP…
 • Učíme moderně – nové trendy, metody a formy výuky ve škole, didaktická základy nových metod, aktivizace žáka, využití moderních technologií a online zdrojů, přípravy a spolupráce v moderní výuce…
 • Jak přežít školní inspekci, resp. jak předcházet problémům – lze se vyhnout stížnostem a lze se ubránit problémům v současné legislativě? Těžko, ale lze udělat možná účinná opatření a eliminovat rizika na možnou a únosnou míru…
 • Autorské právo ve škole a bezpečnost žáků na internetu – autorský zákon, autorská práva ve škole, škola jako uživatel cizích práv i jako jejich tvůrce, dodržování duševního vlastnictví, ochrana v kyberprostoru, problematika licencí, cloudů a další nástrahy pro školu anebo žáky a jejich učitele
 • Rozvoj potenciálu žáka – na jaké oblasti se zaměřit a rozvíjet žáka pro jeho úspěšnost, které oblasti jsou klíčové a jak jich dosáhnout, nové výzkumy i staré pravdy ve světle moderní pedagogiky a současné školy
 • Nadaný žák ve škole – jak rozvíjet nadané žáky v současné běžné škole a v současné legislativě, jaké jsou možnosti a jaká úskalí, jak zapojit i bystré žáky, jak provádět screening i systematický rozvoj žáků a další…
 • Jak vést motivovat a rozvíjet učitelské týmy – učitelé jako hybatelé změn na cestě k dobré škole, jak je získat pro věc, nejčastější klimata vztahů a jejich využití i řešení, problémy v mezilidských vztazích a další oblasti vedení týmů
 • Skupinová a projektová výuka s moderními technologiemi – tablety, notebooky a další zařízení ve výuce, vybrané metody a formy výuky, příprava učitelů na ně, zapojení do systému školy a další oblasti…
 • Digitální hnízda ve výuce – moderní technologie a skupinové vyučování, efektivní zapojení tabletů a notebooků ve výuce, bourání frontální výuky, diferenciace žáka, individuální přístup …další aspekty této výuky
 • Smart Board a jeho využití ve výuce na ZŠ – SŠ – interaktivní tabule a jejich metody a formy výuky, tvorba výukového obsahu, zapojení žáka…
 • Úspěšné dítě – rozvoj charakterových vlastností žáků, role školy, role rodiny, nutnost a formy spolupráce, klíčové vlastnosti, nejnovější poznatky z této oblasti a další zajímavé věci o rozvoji dětí
 • Finanční gramotnost ve výuce – finanční gramotnost ve výuce jako průřezové téma, jako projekt nebo tematický úsek, zdroje materiálů, osvědčené a naopak nefungující metody a nástroje ve výuce, příklady z praxe a další…
 • Cashflow školy – rozpočtové a mimorozpočtové finanční zdroje škol, jak s nimi efektivně nakládat, jak je získávat, příklady z praxe, osvědčené a naopak problematické příklady z praxe, projekty, granty, systém a strategie jejich využívání …
 • Etická výchova ve škole – systém zavádění do kultury školy, implementace do výuky, využití v projektech a třídnických hodinách, systém rozvoje a zapojení rodičovské veřejnosti
 • Jak hodnotit a měřit výsledky ve škole – školení zaměřené na průběžné i cílené měření výsledků ve  vzděláván. Měření a vyhodnocování výuky, ale také dalších procesů ve škole a to na úrovni žáka, na úrovni učitele i na úrovni řízení školy. 
 • Monitoring pokroku v implementaci ICT do výuky – sledování a vyhodnocování hlavních i vedlejších indikátorů posunu školy i jednotlivých učitelů v práci a využití ICT ve výuce a práci učitele.

Napište nám, o jaké školení máte zájem. Každé téma lze pojmout více teoreticky nebo naopak více prakticky. Upravíme i časovou dotaci školení. Podrobný rozpis pošleme na vyžádání.