O mně

OSOBNÍ PROFIL  Mgr. MILOSLAV HUBATKA

Miloslav Hubatka 1

Mgr.Miloslav Hubatka

Narozen 1968 ve Znojmě
Vystudoval Filozofickou fakultu Masarykovy Univerzity – obory pedagogika a historie

Specializace na:

 •   rozvoj potenciálu a nadání dětí
 •   výchovné a vzdělávací systémy
 •   moderní technologie ve vzdělávání
 •   strategie, marketing a rozvoj škol

21 let pracoval ve školství právě na školách se zaměřením na moderní technologie a z toho 10 let jako ředitel školy, která měla ve své specializaci mimo moderních technologií i program na rozvoj nadaných a talentovaných dětí.

Publikační činnost

2014 vydal svoji první knihu Úspěšní vychovávají své děti jinak. (Albatros Media, Edika 2014) Kniha je zaměřena na úspěšné modely a formy rozvoje dětí a na zákonitosti s tímto spojené.

 Založil a řídí odborně zaměřené internetové portály

 • www.nadanedite.cz – Portál zaměřený na rozvoj nadání a talentu dětí i na jejich celkový rozvoj.
 • www.mindmaps.cz – První český portál zcela zaměřený na myšlenkové mapy a na jejich praktické využití v nejrůznějších oblastech
 • www.pentagramuspechu.cz – Portál se zaměřením na rozvoj škol a na osobnostní rozvoj. Název i obsah vychází z vlastní autorské strategie Pentagram úspěchu.
 • www.chytretabule.cz – Školský portál zacílený na využití moderních technologií ve školách a ve výuce. Pojetí moderní výuky s využitím moderních technologií implementovaných do výuky a také jako prostředek úspěšného rozvoje škol či účinné diferenciace ve výuce dle potřeb a schopností žáků. Mimo jiné nabízí i výukové programy pro školy, interaktivní tabule a pro výuku.

Odborné časopisy – publikační činnost v odborných časopisech a žurnálech

 • Řízení školy
 • Moderní vyučování
 • Mensa
 • Forum
 • Rodinné listy
 • Učitelské noviny
 • Komenius

Jiné časopisy, blogy …

 • Žena a život
 • Blog Aktuálně.cz

Projekty

 • Partnerství v projektech zaměřených na nadané děti a jejich rozvoj
 • Partnerství v projektech zaměřených na zavádění moderních technologií – interaktivní tabule, netbooky, tablety atp. do škol a do výuky, výzva 51…
 • Projekty zaměřené na rozvoj škol ( ČŠI, zřizovatelé škol, …)

Poradenská a další profesní činnost

 •   Lektorská a školící činnost – certifikovaný trenér
 •   Expertní činnost
 •   Krajský metodik podpory nadaných
 •   Mentorská činnost, certifikovaný mentor –  člen České asociace mentoringu ve vzdělávání
 •   Více najdete na osobní stránce www.hubatkaconsulting.cz
 •  Člen správní rady ASOCIACE PRO DIGITÁLNÍ GRAMOTNOST DĚTÍ
 •  Talentový výcvik na praktické využití Strengthsfinder 2.0 Gallup

 Více najdete v sekci   Nabízíme