Hlavní stránka » Nabízíme » Publikační činnost » PUBLIKAČNÍ ČINNOST

PUBLIKAČNÍ ČINNOST

Máme bohatou publikační činnost.
V nejrůznějších odborných časopisech, webech i dalších mediích publikujeme odborné články, které souvisí s naší činností. Chceme se podělit s odbornou i laickou veřejností o důležité novinky i zásadní informace, o nejnovější poznatky v oboru i o příklady dobré praxe. Věříme, že to čtenáři ocení.

Naše názory a příspěvky múžete najít také

Blog Aktuálně

Facebookový profil

Vybrané časopisy kde prezentujeme: 

Řízení školy

Integrace a Inkluze

Moderní vyučování

Školní poradenství  v praxi

Forum

Mensa

Žena a život

Enter

Blog Tchibo

Spravujeme i tématické specializované weby:

www.nadanedite.cz      Portál pro rozvoj nadání a potenciálu dětí, na výchovu dětí k úspěchu

www.mindmaps.cz       První český portál zaměřený na myšlenkové mapy, jejich tvorbu a hlavně využití

www.chytretabule.cz     Školský portál se zaměřením na moderní výuku a na využití moderních technologií ve výuce

www.pentagramuspechu.cz  Web zaměřený na celkový rozvoj podle našeho know-how