Hlavní stránka » Články » Lektorská činnost » Ředitelský trojboj

Ředitelský trojboj

Nabízíme sérii tří velmi prakticky zaměřených webinářů a jednoho semináře pro ředitele škol, ale i rozšířené vedení. Tento trojboj ocení všichni, kteří vedou týmy nebo skupiny zaměstnanců.  Můžete absolvovat jako celek nebo jen vybraná témata.

Cílem je dát komplexní nástroj, který obsahuje nejčastější, nejpoužívanější a současně nejužitečnější nástroje, znalosti a dovednosti pro efektivní vedení vašich týmů.

Trojboj obsahuje tyto tematické okruhy:

 1. Integrální leadership v kostce
 2. Tvorba firemní kultury
 3. Jak (u)řídit sborovnu

 

 1. Integrální leadership v kostce

Webinář 21.3.2022, platforma Cisco Webex, akreditovaný

Čas: 12-17:00

Cena: 1900,-Kč

Obsah:

 • Vertikální systém rozvoje – řízení, vedení, podpora a delegování – kdy, jak a koho posouvat a cíleně rozvíjet
 • Metoda Gemba kaizen
 • Nejčastější a nejefektivnější nástroje pro správné vedení – popis, použití, dopady
 • Kontrolní minimalismus
 • Nejnovější trendy v oblasti motivace a vedení týmů a lidí
 • Ukázky, případové studie a řešení
 1. Tvorba firemní kultury

Webinář 5.4.2022, platforma Cisco Webex, akreditovaný

Čas: 12-17:00

Cena: 1900,-Kč

Obsah:

 • Zásady tvorby pozitivní, růstové kultury – základní složky a principy
 • Cílena tvorba a udržení DŮVĚRY jako hlavní hodnoty v týmu
 • Tvorba a udržení RESPEKTU
 • Osobní a profesní sebedůvěra lídra
 • Emočně nezatížená komunikace
 • Správná popisná zpětná vazba a jak ji dávat
 • Individuální rozdíly a specifika – odlišnosti a jejich zohlednění
 1. Jak (u)řídit sborovnu

Webinář 23.5.2022, prezenčně, akreditovaný

Místo a čas: 9:00 – 16:30

Cena: 2900,-Kč

Obsah:

 • Nástroje a jejich optimální nasazení a kompilace
 • Procesní řízení a ukázky řešení z praxe
 • Zavádění změn a inovací
 • Krizové a náročné situace
 • Konflikty v týmu, prevence a řešení
 • Toxičtí lidé – včasná identifikace a pomoc – nejnáročnější výzvy lídra
 • Příklady z praxe a ukázky možných řešení

Poznámky a doplnění

 • Je možné absolvovat všechny tři moduly, ale i třeba jen jeden, dle potřeby a možností
 • Každý modul je akreditovaný zvlášť
 • Třetí modul je prezenčně v hotelu ve Znojmě spojený s dalším programem – bude upřesněno
 • Podrobný program, materiály a linky na připojení zašleme před akcí
 • Počet osob je omezen. Přihláška na seminář se stává závaznou jejím přijetím a v případě neúčasti na semináři je klientovi účtován poplatek ve výši 100 % ceny. Účast náhradní osoby je možná po domluvě.
 • Bližší info na telefonním čísle: +420 773 100 766 Mgr. Miloslav Hubatka

                                                     +420 608 851 312 Mgr. Lenka Hubatková

                                        nebo hubatkova@hubatkaconsulting.cz