Hlavní stránka » Články » Sdílení dobré praxe

Sdílení dobré praxe

Přestože mezi jednotlivými typy škol a školských zařízení jsou nemalé rozdíly, tak  v oblasti  IT stejně řeší povětšinou stejné potřeby nebo hodně podobné problémy. Proto i konečná řešení bývají dosti podobná.

Jednou z účinných cest jak se vyhnout problémům nebo neúspěchu je sdílení dobré praxe. Tedy výměna zkušeností z praxe a „klonování“  úspěšných řešení do dalších škol. Bohužel ne vždy se takto děje, přestože tato metoda přináší mnoho výhod.

 

  • Vyzkoušené a v praxi ověřené modely a řešení – jistota úspěchu
  • Poučení z chyb „pionýrů“, tedy těch, kteří prošli fází pokus-omyl a již našli ideální řešení
  • Zrychlení procesu implementace – každý projekt má hlavně v počátku své problémy. Pokud o nich víte předem, nejenže se na ně připravíte, ale současně víte jak už je úspěšně řešit.
  • Nalezení optimální konfigurace a technického řešení pro konkrétní situace nebo model
  • Pestrá paleta „alternativ“, tedy dalších variací a úspěšných řešení dle potřeb a specifik.
  • Možnost proškolení nebo zácviku od zkušenějších.
  • Úspora nejen času, ale často i finančních prostředků.
  • Sdílení zkušeností a možnost spolupráce na dalším rozvoji.
  • Ušetření zbytečných starostí a obav při rozhodování a výběru – v okamžiku kdy musíte rozhodovat v oblastech, které nejsou zrovna vaší silnou stránkou.
  • Často další následná podpora se servisem nebo s  dalším optimálním využitím zakoupeného zařízení

 

Proto naše nabídka vychází právě z bohatých a v praxi ověřených zkušeností. Nabízíme tedy optimální a spolehlivá řešení pro vaše projekty.

Mgr.Miloslav Hubatka