Hlavní stránka » Články » Správné řešení pro vaši školu

Správné řešení pro vaši školu

Aby bylo technické řešení pro školy opravdu užitečné a po všech stránkách funkční, tak musí plně vyhovovat hned ve třech klíčových oblastech.

 

1/ Optimální technické řešení

2/ Ideální programové vybavení

3/ Správné nasazení ve výuce

 

Optimální technické řešení

Zahrnuje správnou volbu technického zařízení, jeho typu, konfigurace, jeho poměru cena/výkon a to vše ve vztahu k zamýšlenému využití v praxi.

 

Ideální programové vybavení

Správný výběr nejen operačního systému, ale i antivirového programu, kancelářského balíčku a nebo grafického editoru je nutností a předpokladem také pro správné využití ve výuce a práci ve škole. Ne každý se vyzná v nejrůznějších verzích nebo licenčních systémech, jejich výhodách, cenách nebo jiných úskalích. V neposlední řadě i optimální vyladěnost jednotlivých programů s konfigurací zařízení není zanedbatelným hlediskem celkového úspěchu a spokojenosti.

 

Správné nasazení ve výuce

Zde mluvíme nejen o didaktickém využití – tedy o tom jak se bude s daným vybavením učit, ale o celkovém pojetí. Mluvíme nejen o tom co školy budou mít, ale o tom co s tím budou v každodenní praxi schopny i udělat. Mluvíme tedy i o proškolení učitelů jak vybavení (technické i programové) ovládat a využívat, ale mluvíme i logistice s využíváním spojené. Jak budou realizovány update systému, záloha dat, zajištění bezpečnosti a ochrana a mnoho dalšího. Nasazení ve škole je velmi specifické a vyžaduje jiné priority než v jiných oblastech.

 

Mgr.Miloslav Hubatka