Hlavní stránka » Nabízíme » Aktuální semináře a akce » Systém Integrálního leadershipu Koncepce vzdělávacích seminářů a rozvoje managementu pro školy

Systém Integrálního leadershipu Koncepce vzdělávacích seminářů a rozvoje managementu pro školy

Schéma a struktura školení

Jde o komplexní modulární systém rozložený jednak horizontálně – na jednotlivé moduly – témata a současně i vertikálně na tři vrstvy odlišné obsahem i rozsahem jednotlivých témat.

Díky tomu komplexně postihuje nejdůležitější oblasti spojené s leadershipem ve škole, ale i nejdůležitější oblasti, které jsou pro školy aktuální a velmi potřebné.

Současně lze kdykoliv systém inovovat a přizpůsobit novým požadavkům a potřebám škol, aniž by bylo třeba měnit či bourat celou strukturu a koncepci. Rovněž je možné snadno přizpůsobovat obsah i realizaci individuálním potřebám a specifickým odlišnostem škol a jejich požadavků – vysoká individualizace.

Linie TOP management

Komplexní a nejvyšší sestava pro vedení škol. Obsahuje 5 dnů celodenních seminářů (pro ředitele zpravidla výjezdové) + sadu osobních a profesních manažerských testů a k nim osobních interpretací a konzultací. Struktura obsahu je níže ve schématu.

Linie Střední management

Dále se dělí na sekce Zástupce ředitelů, Středního managementu a Třídních učitelů

Zástupce ředitele

Obsahově podobný jako ředitel školy. Realizovaný ale v jednotlivých dnech. Dílčí úpravy obsahu podle typu školy a podle specializace ZŘŠ. Pokud je realizace i s ŘŠ je zde ještě tzv. Týmová konstelace – analýza optimálního rozložení kompetencí v týmu podle osobních dispozic a schopností jednotlivých osob.

Střední management

Zaměření na rozšířené vedení, expertní skupiny a výběrové skupiny pověřené vedením menších skupin. Upravený a dílčím způsobem redukovaný obsah leadershipu, ale vždy s aspektem na cílovou skupinu, její funkce, úkoly a cíle

Třídní učitel

Speciální modul zaměřený na třídní učitele jakožto hybatele změn ve třídě/škole. Velmi prakticky zaměřený obsah na optimální vedení tříd a třídních kolektivů.

Linie Tým

Zde je zaměření na konkrétní nástroje, dovednosti + inovace a doplňky vyšších modulů. Jde o specializované moduly – semináře. Lze je dílčím způsobem měnit, upravovat podle priorit a potřeb jednotlivých škol. Lze rovněž, v případě potřeby, doplnit o témata, která jsou akreditována, ale nejsou uvedena. Výčet vychází z nejčastějších, nejpotřebnějších a tím i nejžádanějších současných témat.

Tato linie je ještě barevně rozdělena na moduly pro management a pro učitelské kolektivy.

Manažerská „Oranžová linie“

Semináře, testy a další obsah je cíleně zaměřen, upraven a strukturován na efektivní vedení týmů a skupin. Obsahuje nástroje a dovednosti potřebné pro manažery a teamlídry.

U linie Tým je zde obsah zaměřen nejen na inovace a specializace, ale i na specifické a vysoce specializované konkrétní dovednosti zacílené na současnou praxi a potřeby spojené s vedením škol.

Týmová „Zelená linie“

Zde je obsah zaměřen především na praktické dovednosti, poznatky a nástroje především pro učitele, skupiny a kolektivy učitelů, asistentů i dalších pedagogických pracovníků. Vychází se ze současné reality a potřeb škol – vysoká aktuálnost obsahu.

 

Mgr. Miloslav Hubatka