Hlavní stránka » Nabízíme » Aktuální semináře a akce » Třídní učitel jako lídr – otevřený seminář pro učitele

Třídní učitel jako lídr – otevřený seminář pro učitele

Anotace

Nabízíme trochu jiný, ale hodně užitečný pohled na role, funkce a povinnosti třídního učitele. Náš nejúspěšnější a v současnosti nejžádanější seminář pro učitelské týmy. Pohled na třídního učitele jako hybatele změn ve třídních kolektivech a v celé škole. Ukážeme vám, jak efektivně přes TU vést třídní kolektivy, zavádět požadované změny v klimatu třídy, zkvalitňovat výuku a v neposlední řadě vést i kvalitní, a hlavně užitečnou komunikaci a spolupráci s rodiči.

Komu je určen

 • Progresivním ředitelům a vedení škol, které si uvědomuje, že posun a změny ve škole je náročný a dlouhodobý proces, proto chtějí opravdu užitečné a vyzkoušené návody z praxe pro svoje třídní učitele
 • Speciálně novým a začínajícím ředitelům a učitelům, kterým by mohly informace pomoci nasměrovat své počínání optimálním směrem.
 • Vedení škol, kterým došla trpělivost nebo jsou ve své funkci noví a chtějí a potřebují zavést změny, zbourat dosavadní přístupy, a hlavně potřebují opravdu užitečný a fungující návod na co se zaměřit a jak to udělat
 • Osvíceným zřizovatelům, kteří chtějí svým ředitelům pomoci a podpořit je a současně jim dát opravdu účinné zbraně na boj s každodenními problémy

Co si odnesete

 • Pohled na role a význam třídního učitele jako hybatele změn nejen ve třídních kolektivech, ale v celkovém klimatu školy
 • Způsob a metody, jak využít třídních učitelů k realizaci změn i v celkovém rozvoji školy
 • Pohled na třídního učitele jako spojovacího článku mezi školou a rodinou
 • Způsob, jak trochu jinak, přesto efektivně vést a rozvíjet kolektiv TU a využívat jej v marketinku a PR školy
 • Konkrétní návody a požadavky na změny v přístupech a postojích třídních učitelů
 • Několik metod a nástrojů, které jsou užitečné pro práci třídního učitele
 • Kazuistiky a případové studie z praxe

Co obsahuje/ ukázka

Ukázka modulů tvořících obsah a strukturu školení

 • Nejnovější výzkumy a šetření, které vnáší nové informace a pohledy na třídního učitele a jeho práci
 • Společenské změny, současné nové požadavky a reálné možnosti TU v rozvoji školy
 • Zvláštní postavení TU a jak jej správně využít ve výuce a nastavení klimatu ve třídě nebo škole
 • Zákonitosti a principy související s rozvojem a vedení kolektivu TU
 • Nejčastější úskalí, problémy a neúspěchy v praxi a jak jim úspěšně předcházet
 • Vliv TU na optimální komunikaci a spolupráci s rodiči
 • TU jako hlavní faktor v opravdu účinné prevenci negativních jevů ve třídě a škole
 • Příklady z praxe, úspěšná řešení z českých i zahraničních škol

 

V čem se odlišuje

Přinášíme nový a netradiční pohled na třídního učitele, na jeho roli i jeho práci v systému školy. Zaměřujeme se na nové poznatky i na společenské změny, které staví TU do nových souvislostí a jsou tak na něj kladeny nové požadavky i nároky. Chceme současně ukázat a naučit, jak správně využívat třídních učitelů v aktivním rozvoji školy i v komunikaci a spolupráci s rodiči. Ukazujeme i principy a zákonitosti, které s tímto procesem souvisí a pro úspěch je důležité je znát. V neposlední řadě pracujeme i s nejčastějšími problémy, které tento proces provází a jak jim nejlépe předcházet či řešit.

 

Cena semináře: 1900,- Kč včetně DPH.

Seminář je akreditován MŠMT v rámci DVPP.

Počet osob je kapacitně omezen.

Součástí semináře je občerstvení.

Objednávky prosím zasílejte na uvedené kontakty:

na tel. čísle +420 608 851 312 paní Mgr. Lenka Hubatková, hubatkova@hubatkaconsulting.cznebo Mgr. Miloslav Hubatka hubatka@hubatkaconsulting.cz