Hlavní stránka » Nabízíme » Aktuální semináře a akce » Tvoříme celkově podporující a růstové klima ve vaší firmě, kolektivu

Tvoříme celkově podporující a růstové klima ve vaší firmě, kolektivu

Vytvoření, nastavení nebo proměna vztahů a klimatu v každém kolektivu do požadované podoby je náročný a nelehký úkol. Vstupuje do něj příliš mnoho faktorů a okolností, které jej ovlivňují a neustále mění. Přesto existují zákonitosti, pravidla a nezbytné složky, které mají zásadní a určující vliv. Když je poznáte a naučíte se je využívat ve svůj prospěch, tak nejenže kdykoliv můžete požadované klima vytvořit, ale můžete kdykoliv provést účinné korekce chování a nastavení týmu, tak, abyste dosáhli zamýšlené cílové podoby. Naučte se pod našim vedením klimata poznávat, měnit a tvořit tak, aby přinášela úspěch a uspokojení všem členům týmu a tak dlouhodobě ovlivňovala efektivitu, ale i renomé celé firmy.

Co produkt dělá a v čem se odlišuje

 • Tvoří pozitivní, podporující a růstové klima ve vaší firmě nebo kolektivu
 • Zacílení na skutečné prvotní příčiny. Nezbytnou podmínkou úspěchu je správné zacílení našeho snažení a působení tam, kde to má smysl a přinese skutečně požadované výsledky. Velmi často je to na úrovni lidského faktoru, tedy je problém v daném člověku a v jeho vnitřním nastavení z mládí nebo dětství. Často narazíte na problém nebo oslabení způsobené tím, že někdo něco podcenil nebo zanedbal v rodičovské výchově nebo ve škole. Bohužel důsledky se nám promítají do současnosti a do nynějších rozhodovacích procesů. Jak to poznat a jak s tím pracovat vám také ukážeme v tomto semináři.
 • Cílí na počáteční příčiny a klíčové faktory. Popisuje zásadní principy a zákonitosti na úrovni lidského faktoru, které vstupují do vztahů, společného rozhodování a také následné realizace pracovních úkolů v každodenním procesu Současně seminář ukazuje jak tyto zákonitosti ovlivnit, mapovat a využívat ve svůj prospěch a prospěch vytýčeného cíle – optimálního klimatu v kolektivu.
 • Zaměřuje se opravdu podstatné. Ukážeme dva imperativy, bez kterých nedosáhnete potřebného klimatu a tudíž ani uspokojivého výsledku. Oba imperativy nejen rozebereme na jednotlivé složky, ale hlavně ukážeme jak je dosáhnout a nastavit ve vašem týmu
 • Dává konkrétní nástroje, pravidla a metody, bez kterých se neobejdete. Ukážeme jak je nastavit, využívat. Na konkrétních příkladech z praxe ukážeme nejčastější chyby, ale také dáme příklady dobré praxe.
 • Přináší originalitu. Naše nabídka není kompilací cizích nápadů a řešení. Máme vlastní know-how. Vycházíme tedy z vlastní praxe, ale také z osobních zkušeností našich klientů. Ovšem také spolupracujeme s dalšími odborníky a experty z příbuzných oblastí a jejich znalostí a výzkumů využíváme k neustále inovaci a vylepšení.
 • Indikátory a optimálního stavu. Součástí semináře jsou i nástroje, které usnadňují nebo mapují celý proces. Mezi ně patří indikátory, které signalizují optimální, tedy cílový stav, ale také nástroje signalizující problémy nebo nesprávné formy realizace nebo dosaženého stavu.

Komu je určen

 • Manažerům vyššího a středního managementu zodpovědných za zavádění a udržení změn ve firmě.
 • Ředitelům organizací nebo institucí, kteří rovněž mají za cíl nastavení a zavedení změn
 • Nižšímu managementu a členům týmů, kterých se změny dotýkají a kteří se na nich podílejí a participují – jsou realizátory
 • Členům správních rad a zřizovatelům, kteří chtějí lépe proniknout do dané problematiky a využít ji v procesu plánování nebo přípravy změny

Co obsahuje/ ukázka

 • Nastavení optimálního klimatu v kolektivu – podmínky, složky a jejich provázanost, správnost a posloupnost tvorby a udržitelnost
 • Soubor nejčastějších prvotních příčin, které „startují“ nevhodné vzorce chování a způsobují problémy a omezení
 • Dva imperativy, bez kterých se neobejdete. Návody jak se tvoří, jak je dosáhnout a jak o ně pečovat a využívat při tvorbě cíleného klimatu
 • 16 pravidel využitelných pro tvorbu optimálního klimatu a podporujících vztahů v kolektivu
 • Ukázky, kazuistiky a příklady z praxe úspěšných i nevhodných modelů a způsobů realizace
 • Soubor návodů a řešení, ke kterým se můžete kdykoliv sami vracet a opakovaně je využívat
 • Modelové situace, které zpravidla mohou nastat a návody vhodných způsobů řešení
 • Přizpůsobení vašemu oboru, specifikům vaší organizace či situace

Rozsah/ další udaje jako cena…

Plný rozsah školení je min. 7 hodin. Lze upravit dle potřeby zákazníka, tedy případně zkrátit, nebo naopak se více zaměřit na dílčí oblast a aspekty a jejich využití.

Cena 1 700,-Kč/ účastníka, nebo 9000,-Kč na celý kolektiv. U skupin a kolektivů možno dohodnout individuální podmínky a ceny.