Hlavní stránka » Články » Úspěšné dítě = Spokojený rodič – Rozvoj potenciálu a vedení dětí k úspěšnosti

Úspěšné dítě = Spokojený rodič – Rozvoj potenciálu a vedení dětí k úspěšnosti

Stále častěji se setkáváme s požadavky na školu, výuku i výchovu, která by více odpovídala potřebám, které bude přinášet 21. století. Jsou požadovány znalosti a dovednosti, které bude vyžadovat doba, do které připravujeme naše děti. Které to ale přesně budou?

Nabízí se mnoho dohadů a málo konkrétních řešení. Přesto už dnes jsou nám známa fakta, která ukazují, co konkrétně se vyplácí, přináší požadovaný efekt a splňuje požadavky na každou dobu.

Situace kolem C-19 i další aspekty doby navíc ukazují, že některé věci budou nadčasovější, a tím pádem i potřebnější než jiné.

Co obsahuje

Celý náš koncept stojí na čtyřech klíčových oblastech. Každé oblasti věnujeme odpovídající blok.

  1. Talenty
  2. Sebedůvěra
  3. Motivace
  4. Návyky

Ad 1/ Talenty – Silné i slabé stránky – celý náš potenciál a jak jej identifikovat a dál s ním pracovat.

Ad2/ Sebedůvěra – Tvoříme zdravou, a hlavně trvalou sebedůvěru. Popisujeme její součásti, jejich propojení i záměr systematického rozvoje.

Ad3/ Motivace – především oblast vnitřní motivace. S čím souvisí, jak funguje a jak ji efektivně využívat pro svůj prospěch.

Ad4/ Návyky – Potřebné návyky, pomocí kterých naplníme nejen tři výše uvedené oblasti, ale budeme i dále fungovat požadovaným způsobem. Jak návyky cíleně tvořit a rozvíjet. Jak eliminovat ty nežádoucí a nefunkční.

Zaměříme se na tyto aspekty:

  • Odbornost= skutečně validní výzkumy a informace z dané oblasti
  • Aktuálnost = nejnovější poznatky a jejich vhodnost a potřebnost pro dnešní dobu a podmínky
  • Reálnost = zkušenosti a úspěšné realizace na školách, dosažitelné věci
  • Objektivnost = objektivní zhodnocení efektivity, tedy nejen užitku, ale i rizik spojených s realizací
  • Komplexnost = pokud možno co nejvíce komplexní pohled na daný problém nebo aspekt. Snažíme se, když se řekne „A“, aby nechybělo i „B“, které je stejně důležité a jen společně rozkrývají celý rozměr
  • Praktičnost = především říkáme JAK to udělat – maximální zkušenosti a propojenost s praxí

Otevřený webinář 6.6.2022